News / Nouvelles / Nieuws

Gaandeweg

Om de drie, vier maanden publiceren we het bulletin Gaandeweg, met nieuws over ons werk, indrukken van mensen en dingen om ons heen, en enkele gedachten over kerk en evangelie in de wereld van nu. Klik op het nummer dat u wilt lezen.

In september 2022 vergelijken we oproep van regeringen in Westerse landen aan burgers om soberder te leven en zuiniger met energie om te gaan, met de oproep tot eenvoudige levensstijl in de jaren 80 afkomstig van milieubeweging en kerkelijke instanties, en in het bijzonder van evangelische missionaire organisaties. We waren daarin persoonlijk betrokken en trokken daarin het voortouw. Wat zijn nu en wat waren toen onze beweegredenen? Ook verslagen van recente symposia en bijeenkomsten waaraan we deelnamen, en Everts afscheidscollege aan de ETF in Leuven.

In april 2022 een beschouwing over de betekenis van open of gecontroleerde grenzen in Europa, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, nieuws over de publicaties van de commissies van de Franse, Europese en wereldwijde evangelische allianties voor de relaties met het Joodse volk, en over de herneming van de concerten na de lange onderbreking vanwege de covid-pandemie.

In november 2021 een impressie van een uniek gebeuren, de viering van het Loofhuttenfeest als christenen samen met de Joodse gemeenschap in Nîmes. We zongen samen de Messiaanse liederen op teksten uit de Psalmen, Hebreeuws en Frans. Ook aandacht voor het grote missionaire congres Europa 21, van de Lausanne Beweging, en Everts bijdrage over ‘nominaal christendom’.

Voorgaande edities: augustus 2021; maart 2021; november 2020; augustus 2020; mei 2020februari 2020

Chemin faisant

Voilà le titre du bulletin que nous publions tous les trois ou quatre mois, avec des nouvelles par rapport à notre travail, des impressions par rapport aux personnes et choses autour de nous, et quelques pensées sur l’Eglise et l’Evangile dans le monde actuel. Cliquez vers de dernier numéro (avril 2022), celui d’avril 2021 ou celui d‘août 2020.

All the Way

This is how we call our bulletin that comes out every three or four months, with news about our work, information about persons and places, and some reflexions about the Gospel and the Church in the context of Europe. Click on the date of the last issue.