News / Nouvelles / Nieuws

Gaandeweg

Om de drie, vier maanden publiceren we het bulletin Gaandeweg, met nieuws over ons werk, indrukken van mensen en dingen om ons heen, en enkele gedachten over kerk en evangelie in de wereld van nu. Klik op het nummer dat u wilt lezen.

In december 2022 schreven we over de jaarlijkse kerstmaaltijd voor mensen aan de rand van de samenleving in Nîmes, georganiseerd door de gezamenlijke evangelische voorgangers, over een opmerkelijke studiedag waar rabbijnen, rooms-katholieke en protestantse Joden ingingen op de relatie tussen Paulus en het jodendom, waar Evert de stem van de Messiaanse Joden vertolkte. Ook citeerden we de kerstboodschap van het Engelse Leger des Heils over ‘nooit meer alleen’

In september 2022 vergelijken we oproep van regeringen in Westerse landen aan burgers om soberder te leven en zuiniger met energie om te gaan, met de oproep tot eenvoudige levensstijl in de jaren 80 afkomstig van milieubeweging en kerkelijke instanties, en in het bijzonder van evangelische missionaire organisaties. We waren daarin persoonlijk betrokken en trokken daarin het voortouw. Wat zijn nu en wat waren toen onze beweegredenen? Ook verslagen van recente symposia en bijeenkomsten waaraan we deelnamen, en Everts afscheidscollege aan de ETF in Leuven.

Voorgaande edities: april 2022; november 2021; augustus 2021; maart 2021; november 2020; augustus 2020; mei 2020februari 2020

Chemin faisant

Voilà le titre du bulletin que nous publions tous les trois ou quatre mois, avec des nouvelles par rapport à notre travail, des impressions par rapport aux personnes et choses autour de nous, et quelques pensées sur l’Eglise et l’Evangile dans le monde actuel.

Cliquez vers le dernier numéro, Noël 2022

Ou vers un numéro précédent : avril 2022, avril 2021 ou août 2020.

All the Way

Our bulletin in English,  with personal news, reports of activities, and some reflexions about subjects related to Church and society in Europe. Click on the date of the last issue.