News / Nouvelles

Gaandeweg

Zo zouden we ons leven willen karakteriseren, in de navolging van Christus. Dat is ook de titel van het bulletin dat we om de drie, vier maanden publiceren, met nieuws over ons werk, indrukken van mensen en dingen om ons heen, en enkele gedachten over de kerk en evangelie in de wereld van nu. Klik op het nummer dat u wilt lezen.

In januari 2019 berichtten we over een indrukwekkend concert voor de vrede, precies 100 jaar na de wapenstilstand die een einde maakte aan de vernietigende Eerste Wereldoorlog, over een andere manier van oecumenische relaties ontwikkelen, en over het gesprek tussen de Joods en de evangelische gemeenschap in Frankrijk.

In september 2018 schreven we over de ontmoeting met een ‘vrijgemaakte gevangene’, en een grootschalig onderzoek naar christelijk geloof en praktijk in West-Europa. In  mei 2018 over sociale hulpverlening en het verband met het getuigenis van het evangelie, en een congres over vormen van nominaal christendom.

Voorgaande edities: januari 2018.

Chemin faisant

C’est ainsi que nous aimerions appeler notre parcours, que nous voulons à la suite du Christ. Chemin faisant, voilà le titre du bulletin que nous publions tous les trois ou quatre mois, avec des nouvelles sur notre travail, des impressions par rapport aux personnes et choses autour de nous, et quelques pensées sur l’Eglise et l’Evangile dans le monde actuel. Cliquez vers le dernier numéro.