News / Nouvelles

Gaandeweg

Zo zouden we ons leven willen karakteriseren, in de navolging van Christus. Dat is ook de titel van het bulletin dat we om de drie, vier maanden publiceren, met nieuws over ons werk, indrukken van mensen en dingen om ons heen, en enkele gedachten over de kerk en evangelie in de wereld van nu. Klik op het nummer dat u wilt lezen. In september 2018 schreven we over een vrijgemaakte gevangene, en een grootschalig onderzoek naar christelijk geloof en praktijk in West-Europa. In mei 2018 over sociale hulpverlening en ons getuigenis, en een congres over nominaal christendom. In januari 2018 over de relaties tussen evangelischen en rooms-katholieken, en Everts onderwijsbediening.

Chemin faisant

C’est ainsi que nous aimerions appeler notre parcours, que nous voulons à la suite du Christ. Chemin faisant, voilà le titre du bulletin que nous publions tous les trois ou quatre mois, avec des nouvelles sur notre travail, des impressions par rapport aux personnes et choses autour de nous, et quelques pensées sur l’Eglise et l’Evangile dans le monde actuel. Cliquez vers le dernier numéro.