Pasteurs en politique

Pasteurs en politique
Evert Van de Poll 

Chapitre 4, in Evert Van de Poll (sous dir.), La politique, parlons-en : éclairages et débats dans l’Église (Hors-série 18 des Cahiers de l’École Pastorale), Paris : Croirs Publications, 2016.

Un pasteur à la tête de la république ? Vous plaisantez ! Pas du tout, car en 2012 un pasteur luthérien fut élu président de […]

De lessen van de joodse hoogtijden – feesten van hoop

De meeste christenen vieren ze niet meer, maar in de oude Bijbelse feesten ligt een inspirerende boodschap verborgen. De daarop gebaseerde joodse feesten zijn wegwijzers voor christenen. Een korte bezinning over bewaren, gedenken, hoop en verlossing.

De joodse wortels van het christendom staan in de belangstelling. Dat is niet verwonderlijk: Jezus en de apostelen maakten volop […]

Missions de l’Eglise dans le monde 3 – Témoignage multiple : mission intégrale en quatre mandats

Missions de l’Eglise dans le monde 3 – Témoignage multiple : mission intégrale en quatre mandats

Les missions de l’Eglise dans le monde 2 – Mission intégrale, l’idée et sa mise en œuvre

Missions de l’Eglise dans le monde 2 – Mission intégrale, l’idée et sa mise en œuvre

Les missions de l’Eglise dans le monde 1 – problématique et trois approches

Les missions de l’Eglise dans le monde 1 – Problématique et trois approches

Evangelisatie en de paradox van Europa: barrières, bruggen, kerken

Inaugurele lezing, Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, 21 september 2015

Deze lezing is een inleiding in het thema dat de laatste jaren de focus is geweest van mijn onderzoek, onderwijs en publicaties: Europa als specifieke context voor de communicatie van het Evangelie.  Dit is een breed en fascinerend onderzoeksgebied. Binnen de grenzen van deze lezing kan ik […]

Evangelism and the Paradox of Europe: Barriers, Bridges, Churches

Inaugural address, Evangelical Theological Faculty, Leuven (Belgium), September 21, 2015

This lecture is an introduction to the a subject that has been the main focus of my reading, teaching and writing for the last seven years or so: Europe as a specific context for the communication of the Gospel. This is a vast and fascinating field […]

Onze samenkomsten – missionaire liturgie

Missionaire liturgie. Met deze spannende woordcombinatie de mentale grens die bij veel christenen bestaat tussen wat ze beleven op zondagmorgen als ze onder elkaar zijn, en de missie om in de wereld in woord en daad getuige van Christus te zijn.
Toch is deze afbakening maar schijn, zoals ik in dit artikel hoop aan te tonen. […]

Vision mondiale pour la communauté locale

Adaptation du chapitre 1 d’un livre qui paraitra en 2014 chez Excelsis : Evert Van de Poll (direction) – L’Église locale en mission interculturelle: communiquer l’Evangile au loin comme au près. Ce texte paraitra également dans les Cahiers de l’École Pastorale, N° 92, 2014/1.
Comment sensibiliser les frères et sœurs dans nos assemblées à la mission ? […]

Vrouwen in de zending

Evert Van de Poll
Opwekking, nr. 542, april 2010, pp. 18-21
Jeanine Brabon was werkzaam voor de Overzeese Zendingsgemeenschap als docent Oude Testament aan het ‘Bijbelse Seminarium van Colombia’, in de hoofdstad Medellin. In februari 1991 kwam ze in contact met Oscar Osorio, geestelijk verzorger in de beruchte Bellavista gevangenis in dezelfde stad. Om maar een indruk […]