ETF, Leuven

The Evangelical Theological Faculty in Leuven, Belgium, is bilingual. The Bachelor programme is taught in Dutch, the Master and the Doctoral programmes are taught in English.

As Professor of Religious Studies and Missiology (part-time) I teach the following BA courses: (1) Oriëntatie Missiologie (introduction to missiology). (2) Evangelisatie, Oecumenica en Dialoog (evangelism, ecumenical relations and dialogue). (3) Geschiedenis en actualiteit van de zending (history and current trends in mission).

My MA courses: (1) The Church in a Multicultural Society: the European case (taugh together with Dr. Stefan Paas). (2) Issues in Current Jewish Streams (taught together with Dr. Barend Wallet)

Teaching European Studies

Through my research on the influence of Christianity on the cultures and societies of Europe, in past and present, I have been able to conduct seminars on ‘Europe and the Gospel’ in various places: Italian Bible Institute, Rome (2011), Evangelical Theological School, Wroclaw (2015), Kyiv University and Lviv Theological Seminary, Ukraine (2015), Faculté Libre de Théologie Évangélique, Vaux-sur-Seine (2015).

Moreover, I have become involved in the ministry of the Schuman Centre for European Studies, based in Heerde (NL). Together with its director, Jeff Fountain, I teach a Masterclass on the Gospel and the Making of Europe, each summer in a particular European city (Amsterdam, Geneva, Brussels…)

And I participate in the annual State of Europe Forum, co-sponsored by the Schuman Centre and the European Christian Political Forum. It is held around May 9 (Europe Day) in the capital of Europa of that year (Copenhagen 2012, Dublin 2013, Athens 2014, Riga 2015, Amsterdam 2016…)

Missiologie et formation en France

Membre du Réseau de Missiologie Évangélique Francophone (REMEF), je suis impliqué dans la préparation des publications du REMEF sur des thèmes missiologiques et sur la pratique missionnaire aujourd’hui.

Membre du comité de pilotage de de l’Association Francophone de Missiologie Œcuménique (AFOM), je suis impliqué dans la préparation de colloques.

Au sein du Comité de rédaction des Cahiers de l’École Pastorale, je suis chargé de la rédaction d’un hors-série, chaque année, sous forme d’un livre collectif sur un thème d’actualité.

Dans le cadre de Formapre, la formation théologique décentralisée de l’Institut Biblique de Nogent-sur-Marne, destinée à des responsables d’Église, j’enseigne des stages sur  » évangélisation et mission « .

Onderwijs en prediking in Nederland

Van tijd tot tijd voert mijn weg naar Nederland. In de eerste plaats voor het contact met kinderen en kleinkinderen en ouders (die allemaal in Nederland wonen), verdere familie en vrienden.

Dat combineer ik doorgaans met een prediking in een gemeente waarmee mijn vrouw en ik door de jaren heen verbonden zijn (de Reveilgemeente in Lelystad en De Open Hof in Voorthuizen), of in een andere gemeente.

Daarnaast verzorgde de afgelopen jaren lezingen voor de Near East Ministry (NEM) in Voorthuizen, en toespraken tijdens de Reveilweken van de NEM, tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking, en voor de Evangelische Zendingsalliantie (EZA). In oktober zal ik enkele lezingen verzorgen tijdens een studiedag van de Evangelische Theologische Academie (ETA).

Zo nu en dan werk ik met een journalist van de EO aan een radioprogramma, over thema’s van geloof en samenleving, of over cultuur en christendom in Zuid-Frankrijk.