Bienvenue sur ce site, où vous trouvez des infos sur :
– mes livres et une sélection de mes articles
– des séminaires et d’autres activités d’enseignement
ainsi que des nouvelles personnelles de Yanna et moi (Chemin faisant)

⇒Originaire des Pays-Bas, je suis pasteur, enseignant, écrivain et musicien…
Lire davantage dans Quelques notes biographiques

Welcome on this Website, where you’re informed about:
– my books and a selection of my articles
– seminars and other teaching activities
as well as personal news about Yanna and me (All the Way)

⇒Born and raised in the Netherlands, I have become a combination of pastor, teacher, writer and musician…
Read more in Some Biographical Notes

Welkom op deze website, met informatie over:
– mijn boeken en een selectie van mijn artikelen
– seminars en andere activiteiten van onderwijs
en persoonlijk nieuws van Janna en mij (Gaandeweg)

⇒Geboren (1952) en getogen in Nederland. Mijn levensweg is een combinatie geworden van pastor, leraar, schrijver en musicus. Lees meer in mijn biografie

NEWS

2015-9, ETF, inaugural addressPublic lecture at the Evangelical Theological Faculty, Leuven, 2015:

‘Evangelism and the Paradox of Europe: Barriers, Bridges, Churches’.

This lecture is an introduction to the subject that has been the main focus of my research, teaching and writing for the last seven years or so: Europe as a specific context for the communication of the Gospel. This is a vast and fascinating field of study. Clik to watch the video or to read the whole text

Openbaar college aan de ETF in Leuven, over Evangelisatie in Europa: barrières, bruggen, kerken.’*

Een inleiding in het thema dat de laatste jaren de focus is geweest van mijn onderzoek, onderwijs en publicaties: Europa als specifieke context voor de communicatie van het Evangelie. Dit is een breed en fascinerend onderzoeksgebied. Klik voor de hele tekst